नेपाली ब्लगरको लागी ब्लग मन्त्रको एक मात्र भन्डार, खोजे जस्तो रोजे जस्तो मन्त्रहरु बिचराहरुको साझा चौतारी

ब्लगरमा स्क्रोल मेनु लेवल

Thursday, March 17, 2011

ब्लगरमा स्क्रोल मेनु लेवलको सुविधा छैन ! तर यसलाई कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्दैछु यसमा तपाईंको धेरै लेबलहरुलाई सानो ठाउमा सङ्ग्रह गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ (Labels) को ठाउमा तपाईंले चाहेको शव्द रख्नु सक्नु हुन्छ यसको लम्बाईको पनि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईंले Labels widget को ठाउमा रिप्लेस गर्नु पर्छ यसलाई यसरी पोस्ट गर्नु पर्छ अब तपाईं आफ्नो ब्लगरको Dashboard मा जानुहोस Dashboard बाट layout हुँदैं, page elements हुँदैं, add a gadget देखी Labels मा क्लिक गर्नुहोस। यो कोड राख्नु भन्दा पहिला हेर्नु होला   यदी तपाईं लेबल काउन्ट राखन चाहनु हुन्छ भने दोश्रो कोड प्रयोग गर्नु होला । जस्तै : कविता (५), लेख (३) र निवन्ध (२)
Step 1 - यो कोड पता लगाउनुहोस
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>


Step 2 - यो तल दिएको कोडलाई त्यस ठाउमा रिप्लेस गर्नुहोस   
कोड नम्वर<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<br/>

<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:200px'>
<option>Labels</option>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
</option>
</b:loop>
</select>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

कोड नम्वर  


<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<br/>

<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:200px'>
<option>Labels</option>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
(<data:label.count/>)
</option>
</b:loop>
</select>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
नमुना स्क्रोल मेनु लेवल
                                                                                                                                              
   

0 तपाईंको बिचार लेख्नुस ।:

Post a Comment

सम्पूर्ण मित्रहरुले, प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

 
◄Design by Pocket