नेपाली ब्लगरको लागी ब्लग मन्त्रको एक मात्र भन्डार, खोजे जस्तो रोजे जस्तो मन्त्रहरु बिचराहरुको साझा चौतारी

Blog Time Zone

Friday, April 15, 2011

Blog Time Zone यहाँ म समय कसरी ब्लगमा लगाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै छु ! यसले तपाईंको स्थानिय समयको साथै बिभिन्न ठाउँको समयको अवगत गराउछ । यदी अन्य देशहरु थप्नु परे तपाईंले <option value="5:45" >Nepal यस्तै कोडमा ५:४५ भन्नाले तपाईंले राख्न खोज्नु भएको देशको Time Zone राख्नु होला र नेपाल को ठाउँमा त्यस देशको नाम राख्नु होस । जसको चर्चा गर्दै छु । उदाहरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होस् । तल दिएको कोडलाई तपाईंले copy गरेर add a Gadget मा गएर java scrip option मा गएर, यसलाई paste गरे पुग्छ । आशा लिएको छु । यो ब्लग मन्त्र पनि तपाईंहरुलाई उपयोगी हुन सक्छ । 
कोडको रुपरेखा

<div class="widget-content">
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="200">
<form name="where"></form>
  <tbody><tr>
    <td width="100%">
<select name="city" size="1" onchange="updateclock(this);">
<option value="" selected />Local time
<option value="0" />London GMT
<option value="1" />Rome
<option value="7" />Bangkok
<option value="8" />Hong Kong
<option value="8" />Luala Lumpur
<option value="3" />Saudi Arabia
<option value="9" />Tokyo
<option value="10" />Sydney
<option value="12" />Fiji
<option value="-10" />Hawaii
<option value="-8" />San Francisco
<option value="8" />Perth
<option value="-5" />New York
<option value="4" />Dubai
<option value="5:45" />Nepal
<option value="-3" />Buenos Aires
</select>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%">
<script language="JavaScript">
/*
Drop Down World Clock- By Learn iran (http://www.webloger.5u.com)
Portions of code by Kurt @ http://www.webloger.5u.com/
This credit notice must stay intact
*/
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="worldclock" style="font:bold 16px Arial;"></span><br>')
zone=0;
isitlocal=true;
ampm='';
function updateclock(z){
zone=z.options[z.selectedIndex].value;
isitlocal=(z.options[0].selected)?true:false;
}
function WorldClock(){
now=new Date();
ofst=now.getTimezoneOffset()/60;
secs=now.getSeconds();
sec=-1.57+Math.PI*secs/30;
mins=now.getMinutes();
min=-1.57+Math.PI*mins/30;
hr=(isitlocal)?now.getHours():(now.getHours() + parseInt(ofst)) + parseInt(zone);
hrs=-1.575+Math.PI*hr/6+Math.PI*parseInt(now.getMinutes())/360;
if (hr < 0) hr+=24;
if (hr > 23) hr-=24;
ampm = (hr > 11)?"PM":"AM";
statusampm = ampm.toLowerCase();
hr2 = hr;
if (hr2 == 0) hr2=12;
(hr2 < 13)?hr2:hr2 %= 12;
if (hr2<10) hr2="0"+hr2
var finaltime=hr2+':'+((mins < 10)?"0"+mins:mins)+':'+((secs < 10)?"0"+secs:secs)+' '+statusampm;
if (document.all)
worldclock.innerHTML=finaltime
else if (document.getElementById)
document.getElementById("worldclock").innerHTML=finaltime
else if (document.layers){
document.worldclockns.document.worldclockns2.document.write(finaltime)
document.worldclockns.document.worldclockns2.document.close()
}
setTimeout('WorldClock()',1000);
}
window.onload=WorldClock
//--></script></td></tr></tbody></table></div>
   
 कोडलाई यहाँबाट कपी गर्नुहोस्

0 तपाईंको बिचार लेख्नुस ।:

Post a Comment

सम्पूर्ण मित्रहरुले, प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

 
◄Design by Pocket