नेपाली ब्लगरको लागी ब्लग मन्त्रको एक मात्र भन्डार, खोजे जस्तो रोजे जस्तो मन्त्रहरु बिचराहरुको साझा चौतारी

चक्रे पोस्ट ग्याजेट

Wednesday, March 9, 2011

यहाँ तपाईंहरु लाई चक्रे पोस्ट ग्याजेट (Random Rotating Post Gadget with Excerpt.) सरल तरिकाले राख्ने विधीबारे चर्चा गर्दै छु । तपाईंको ब्लगमा धेरै लेखहरु छन भने, यस ग्याजेटको प्रयोग गर्न सक्नु हुने छ ।
माथिको तस्विरमा झै तपाईंको पोस्ट पुरा लोडिङ भै सके पछी, यस ग्याजेटमा चक्र झै घुम्ने छ ।   यसको लागि यहाँ कोडहरु रखिएको छ, जसलाई सामान्य हेरफेर गरे, मात्र पुग्छ । तपाईंलाई परिवर्तन गर्न सजिलो होस, भन्ने तरिकाले कोड परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थानमा रातो र हरियो रङ् प्रयोग गरिएको छ । तपाईंको AJAX API KEY यहाँबाट पाउनु हुनेछ् । यहाँबाट प्राप्त कोड त्यहा राख्नुहोस् । साथै हरियो रङ् भएको ठाउँमा तपाईंको वेब पेजको डोनेम राख्नु होस । अन्तमा पोस्ट टाइटल रखानु होस् ।

यो तलको कोड यस बक्सभित्र Ctrl+A थिचेर Select र Ctrl+C थिचेर Copy गर्नुहोस र पोस्ट गर्नको लागि Ctrl+V गर्नुहोस । 
<style type="text/css">
    .gfg-root {
  width : 100%;
  height : auto;
  position : relative;
  overflow : hidden;
  text-align : center;
  font-family: "Arial", sans-serif;
  font-size: 12px;
  border: 1px solid #BCCDF0;
}
 
.gfg-title {
  font-size: 12px;
  font-weight : bold;
  color : #3366cc;
  background-color: #E5ECF9;
  line-height : 1.4em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
}
 
.gfg-title a {
  color : #3366cc;
}
 
.gfg-subtitle {
  font-size: 12px;
  font-weight : bold;
  color : #3366cc;
  background-color: #FAF8CC;
  line-height : 1.4em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
  margin-bottom : 0px;
}
 
.gfg-subtitle a {
  color : #3366cc;
  display:none !important;
}
 
.gfg-entry {
  background-color : Light Goldenrod Yellow;
  width : 100%;
  height : 6.9em;
  position : relative;
  overflow : hidden;
  text-align : left;
  margin-top : 3px;
}
 
/* To allow correct behavior for overlay */
.gfg-root .gfg-entry .gf-result {
  position : relative;
  background-color : Light Goldenrod Yellow;
  width : auto;
  height : 100%;
  padding-left : 20px;
  padding-right : 5px;
}
 
.gfg-list {
  position : relative;
  overflow : hidden;
  text-align : left;
  margin-bottom : 5px;
  display:none !important;
}
 
.gfg-listentry {
  line-height : 1.5em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
  text-overflow : ellipsis;
  -o-text-overflow : ellipsis;
  padding-left : 15px;
  padding-right : 5px;
  margin-left : 5px;
  margin-right : 5px;
}
 
.gfg-listentry-odd {
  background-color : #F6F6F6;
}
 
.gfg-listentry-even {
}
 
.gfg-listentry-highlight { 
  background-image : url('garrow.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-position : center left;
}
 
/*
 * FeedControl customizations.
 */
 
.gfg-root .gfg-entry .gf-result .gf-title {
  font-size: 24px;
  line-height : 1.2em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
  text-overflow : ellipsis;
  -o-text-overflow : ellipsis;
  margin-bottom : 2px;
}
 
.gfg-root .gfg-entry .gf-result .gf-snippet {
  height : 3.8em;
  color: #000000;
  margin-top : 3px;
}
 
/*
 * Easy way to get horizontal mode, applicable via js options to gadget.
 */
 
.gfg-horizontal-container {
  position : relative;
}
 
.gfg-horizontal-root {
  height : 1.5em;
  _height : 100%;
  position : relative;
  white-space : nowrap;
  overflow : hidden;
  text-align : center;
  font-family: "Arial", sans-serif;
  font-size: 13px;
  border: 1px solid #AAAAAA;
  padding : 5px;
  margin-right : 80px;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-title {
  font-weight : bold;
  background-color: #FFFFFF;
  line-height : 1.5em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
  float : left;
  padding-left : 10px;
  padding-right : 12px;
  border-right: 1px solid #AAAAAA;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-title a {
  color : #444444;
  text-decoration : none;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-entry {
  width : auto;
  height : 1.5em;
  position : relative;
  overflow : hidden;
  text-align : left;
  margin-top : 0px;
  margin-left : 0px;
  padding-left : 10px;
}
 
/* To allow correct behavior for overlay */
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result {
  position : relative;
  background-color : Light Goldenrod Yellow;
  width : 100%;
  height : 100%;
  line-height : 1.5em;
  overflow : hidden;
  white-space : nowrap;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-list {
  display : none;
}
 
/*
 * FeedControl customizations.
 */
 
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result .gf-snippet,
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result .gf-author {
  display : none;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-entry  .gf-result .gf-title {
  color: #0000cc;
  margin-right : 3px;
  float : left;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result .gf-spacer {
  float : left;
}
 
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result .gf-spacer,
.gfg-horizontal-root .gfg-entry .gf-result .gf-relativePublishedDate {
  display : block;
  color: #AAAAAA;
}
 
.gfg-branding {
  white-space : nowrap;
  overflow : hidden;
  text-align : left;
  position : absolute;
  right : 0px;
  top : 0px;
  width : 80px;
}
 
.gfg-collapse-open, .gfg-collapse-closed {
  background-repeat : no-repeat;
  background-position : center;
  cursor : pointer;
  float : right;
  width : 17px;
  height : 20px;
}
 
.gfg-collapse-open {
  background-image : url('arrow_open.gif');
}
 
.gfg-collapse-closed {
  background-image : url('arrow_close.gif');
}
 
.gfg-collapse-href {
  float : left;
}
 
.clearFloat {
  clear : both;
}
body {
      background-color: white;
      color: black;
      font-family: Arial;
      font-size: small;
      margin: 0;
    }
    #feedGadget { 
      margin-top : 5px;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
      width : 580px;
      font-size: 12px;
      color: #9CADD0;
    }
</style>
<script src="http://www.google.com/jsapi/?key=PUT_AJAX_KEY_HERE" 
 type="text/javascript"></script>
  <script src="http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/
gfdynamicfeedcontrol.js" type="text/javascript"></script>
 
  <script type="text/javascript">
 
    function showGadget() {
      var feeds = [
       {title:'title',
        url:'http://MY BLOG.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=
1&max-results=999'},
       
       ];
 
      new GFdynamicFeedControl(feeds, 'feedGadget',
                               {numResults : 1000, stacked : true,
                               title: "Infob4 Random Posts"});
    }
    google.load("feeds", "1");
    google.setOnLoadCallback(showGadget);
  </script>
<div id="feedGadget">Loading...</div>
  <div id="feedGadget">Gadget by <a href="http://infob4.blogspot.com/2011/03/
blog-post_08.html" 
target="_blank">infob4</a>.</div>
   
 तल चित्रमा झै यसलाई ग्याजेटमा राख्नु होला ।


0 तपाईंको बिचार लेख्नुस ।:

Post a Comment

सम्पूर्ण मित्रहरुले, प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

 
◄Design by Pocket