नेपाली ब्लगरको लागी ब्लग मन्त्रको एक मात्र भन्डार, खोजे जस्तो रोजे जस्तो मन्त्रहरु बिचराहरुको साझा चौतारी

How To Change Blogger Header background color

Saturday, March 5, 2011

log in to your dashboard--> layout- -> Edit HTML, scroll to where you see this:-

#header-wrapper {


Add immediately after that the following line:-

background:your clour;

If You want background colour set to #D3FFCC , above code must change like this.
background:#D3FFCC;

See the example below.

#header-wrapper {
background:#D3FFCC;

Save the template and refresh your site.


How To Change Blogger Main background color

log in to your dashboard--> layout- -> Edit HTML, scroll to where you see this:-

body {
background:$bgcolor;

If you want to set bgcolor to #d3ffcc , replace above code with this.

body {
background-color:#d3ffcc;
Save the template and refresh your site.

How To Change Blogger Post background color

log in to your dashboard--> layout- -> Edit HTML, scroll to where you see this:-

#main-wrapper {

If you want to set post color to #d3ffcc , replace above code with this.

#main-wrapper {
background-color:#d3ffcc;

Save the template and refresh your site.

How To Change Blogger Sidebar background color

log in to your dashboard--> layout- -> Edit HTML, scroll to where you see this:-

#sidebar-wrapper {
If you want to set sidebar color to #d3ffcc , replace above code with this.

#sidebar-wrapper {
background-color:#d3ffcc;

Save the template and refresh your site.
                                                                                                                                            Tips from : blogger

0 तपाईंको बिचार लेख्नुस ।:

Post a Comment

सम्पूर्ण मित्रहरुले, प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

 
◄Design by Pocket