नेपाली ब्लगरको लागी ब्लग मन्त्रको एक मात्र भन्डार, खोजे जस्तो रोजे जस्तो मन्त्रहरु बिचराहरुको साझा चौतारी

कसरी HTML कोड राख्ने,
बेटा ब्लगर टेम्पलेटमा

Sunday, March 13, 2011

कसरी HTML कोडलाई, बेटा ब्लगर टेम्पलेटमा प्रयोग गरिन्छ? यसलाई पाच भागमा विभजन गरिएको छ । ती टेम्पलेटको भागहरु निम्नअनुसार छन् ।
१ यसको पहिलो भागलाई, HTML भनिन्छ ।
२ यसको दोश्रो भागलाई, Metatags भनिन्छ ।
३ यसको तेश्रो भागलाई, Beta template भनिन्छ ।
४ यसको चौथो भागलाई, CCS भनिन्छ ।
५ यसको अन्तिम पाचौ भागलाई, Body भनिन्छ । 
यिनिहरुले निम्न काम गर्दछन् ।
(०१) HTML ले वेव पेजको भाषा भन्ने बुझाउछ ।
(०२) Metatags ले ब्लगमा शीर्षकहरु, काहा कसरी राख्ने निर्धारण गर्दछ ।
(०३) Beta template ले ब्लगलाई अरु भन्दा भिन्न बनाउन मदत गर्दछ ।
(०४) CCS ले ब्लगको शैलीलाई उपयोग गर्दछ ।
(०५) Body ले ब्लगको रुपरेखा निर्धारण गर्दछ  र यहा HTML ले प्रमुख भुमिका खेल्दछ । 
यो जहिले पनि यसरी बस्ने गर्दछ ।
<body> and </body> tags.
यसलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ । ब्लग भित्र एउटा भित्री भाग छ, जस भित्र यसलाई  Header, Main, LeftSidebar, RightSidebar and Footer  छुट्टाईएको हुन्छ । हेडरमा शीर्षक लेखिन्छ भने, दाया बाया साइडबारमा उपशीर्षक वा आफुलाई चाहिएको कुनै पनि उपशीर्षकहरु राख्न सकिन्छ । फुटरको भागमा 'Footer-wrapper' हुन्छ त्यसले दाया, बाया र मध्यम भागको आवरणको ढाचा (स्वरुप) रुपको प्रतिनिधत्व गर्दछ । बेटा ब्लरको प्रत्येक widgets को भागहरु, एक वा त्यो भन्दा धेरै हुन सक्छन् । प्रत्येक भित्री भागहरु लाई यसरी कोड गरिन्छ ।
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'> <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'/> <b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'/>
<b:widget id='Blog1' locked='false' title='Blog Posts' type='Blog'/> <b:widget id='Blog1' type='Blog'/> Posts' locked='false' title='Blog
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML'/> <b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section> </ B: भित्री भाग>
पहिलो पंक्तिले नाम जनाउछ, आफ्नो टेम्पलेट भित्र, तपाईले अर्को ट्याव जोडेर दोश्रो पाना जोड्न सक्नु हुनेछ । धेरै चाहिए यसरी नै जोडदै जानुहोस । दोश्रो, तेश्रो र चौथो कोडले प्रत्येक widget सग जोड्ने काम गर्दछ र अन्तिम कोडले माथिको सबै कोडलाई बन्द गरिदिन्छ ।
माथि उल्लेखित सबै कोडलाई बन्द गर्न यस् कोडको बिचमा हाल्नुहोस ।

<div id='main-wrapper'>YOUR CODE HERE<div id='main-wrapper'>
  
 

0 तपाईंको बिचार लेख्नुस ।:

Post a Comment

सम्पूर्ण मित्रहरुले, प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

 
◄Design by Pocket